Weboldal: www.levanda.hu

Információ
Nyugtat, relaxál, illatával frissességet ad és kellemes közérzetet. Eme tulajdonságait értékelték a régi rómaiak a lavare (jelentése: mosni) szót kölcsönözve neki névként. Ilyen körülmények között, az idõbeli és térbeli tradíció, valamint modernség között, falu és város határvonalán, az Alpok és a Kisalföld, valamint a német és magyar nyelvterület találkozásánál élünk mi itt, horvátok, ezen a történelmi helyen. Kevés a hely néhány mondatban közérthetõvé tenni eme gondolatok lényegét, ezért azon fogunk fáradozni, hogy szorgalmas munkával és fáradhatatlan kereséssel felleljük értékeinket, hogy horvát honfitársunk – ki sokszor volt bizonytalan – mára, talán már túl késõn – felfogja, hogy õ is büszke lehet múltjára, értékeire. Ez a felismerés segíthet neki, hogy újra meghatározza önmagát és közösségét, ily módon gazdagítva létezését, teremtve új értékeket. E ház gondolatvilága talán mostanság a legaktuálisabb. Európa erejét éppen a különbözõ kultúrák kölcsönös hatásából, keveredésébõl meríti, melyek így egymást nemesítik. Ez hajdanán vassal és karddal történt meg, míg mára nekünk megadatott, hogy békésen és kulturált körülmények között tegyük meg. E vidék leggyengébb láncszemei (melyet az I. világháború végéig Nyugat-Magyarországnak hívtak) a horvátok. Eltûnésükkel a vidék kultúrájának egy része veszne el, veszítene bájából is, és a jövõ egy része sem ragyogna reá. A levendula kicsi virágaival és finomságával a mi szimbólumunk, ama erõfeszítésnek jelképe, melyet magunk elé tûztünk célul, hogy megõrizzük önmagunkat, hagyományunk egy részét és ezt a többiekkel együtt élve és együttmûködve tovább virágoztassuk. "A másét tiszteld, sajátodra pedig büszke légy!" Ez a jelmondat vezérel minket utunkon. Mikor eljössz hozzánk, keress minél több részletet, és történetet, ily módon is segítve minket a további munkánkban. Internetes honlapunkon tudhatsz meg rólunk többet. Megpróbálunk naprakészek lenni és minél több emberrel kapcsolatba kerülni. Vidékünk többnyelvûsége számunkra sokat jelent. Eredményes helytállást nyújt új helyzetekben, így adva nekünk több lehetõséget. Több nyelvet beszélni mindig is jó dolog volt, de az anyanyelv az, melyen nevelkedsz, ezért nem szabad engedni elveszni horvát nyelvünket. Próbálunk három nyelven kommunikálni, információt szolgáltatni, ezen kívül a legfontosabbakat angol nyelven is megjelentetjük. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt könnyebben érjünk célba! Nyugat-Magyarország, Sopron környéke, horvát falu Kópháza sok szeretettel várja vendégeit! Miért is érdemes meglátogatni minket, milyen nevezetességekkel, érdekességekkel ismerkedhetnek meg szûkebb régiónkban? Sopron, Magyarország egyik legszebb városa gazdag tárháza a történelmi, kulturális, zenei, borászati, gasztronómiai élményeknek. Városnézésüket sok új érdekesség megismerésével, néhány eddig ismeretlen részlet feltárásával, a közvetlen megismerés pótolhatatlan érzésével tehetik még izgalmasabbá. A történeteket és információkat újonnan megjelent Sopron könyvünk megannyi részlete, története rejti, illetve fedi fel az érdeklõdõk számára. A környék bõvelkedik látnivalóban, mivel megannyi kastély, kúria jelzi e vidék fontosságát az elmúlt idõkben. A közeli nagycenki Széchenyi kastély mindössze 3 km-re van falunktól, a magyar Versailles, a fertõdi Eszterházy kastély mindössze 2o km-re. Mindkét helyszín a maga nemében különlegesség és megmozgatja mindannyiunk fantáziáját. Az UNESCO által a világörökség részének deklarált Fertõtáj, Magyarország és Ausztria Fertõ tó körüli vidékeit foglalja magába, melyek joggal viselik a megismételhetetlen jelzõt. E háromnyelvû , többnemzetiségû, kultúrájában mégis annyira hasonló csoportok alkotta harmonikus környezet egyedülálló élményt és érzést nyújt az idelátogatóknak. A festõi pannon falvak, nemzeti park, Fertõ tó, mely Európa legnyugatibb sztyeppe jellegû és egyben legnagyobb sósvizû tava , a szõlõkkel borított lankák bizonyára megérintették a turisták ezreit. Nem véletlenül. Horvát embereket fedezhetnek fel Kópházán, kik immár fél ezredéve élnek itt együtt magyar és német honfitársaikkal. A velük való beszélgetés mindig lázba hozza horvátországi vendégeinket, mivel egy õsi nyelvet hallhatnak élõben. Betekintés kulturális hagyományaikba, a kellemes hangú tamburazene élvezete, táncaik megható sokszínûsége turisztikai ajánlónkat még színesebbé teszi. A tájházban életüket követhetjük nyomon évszázadok folyamában, a helyi Szûz Máriáról elnevezett búcsújáró templom története a magyar-horvát Wesselényi-Zrínyi-féle összeesküvés néhány részletét tárja fel . Módjuk van rá a régi vasfüggöny helyén, mely évtizedeken át választott el "világokat", újból átélni a határt mint jelenséget, mely lassan el-eltûnik az egyesülõ Európában. A keleti fal "Ostwal" maradványainak felkeresése,- mely mementója a fasiszta Németország utolsó kísérleteinek a háború vége felé, hogy feltartóztassák a szovjet csapatokat mielõtt német földre lépnének - gyalogosan, vagy kerékpárral valóban megéri a fáradságot, hisz a nem is olyan régmúlt szörnyû valósága ébreszt rá minket, mennyire ostoba tud lenni az ember, mikor elveszti a valódi irányt. A Széchenyi-féle eperfák, a magyar mangalica, jó pincék, friss levegõ csak néhány színfolt abból a sokféleségbõl, melyekbõl nyugodt szívvel meríthet az idelátogató. A Gorá-nak nevezett szõlõhegy a Mátyás kunyhóval költõnket Sinkovits Mátyást idézi, mintha itt ülne és az életrõl, az emberi sorsról töprengene. Kópházán keresztül kapcsolódnak a közép-Burgenlandból Deutschkreutz irányából határátkelõnkön átkelõ kerékpárosok a Fertõ tó körül futó bicikliúthoz. Ausztria közelsége lehetõvé teszi rövidebb kirándulások megvalósítását. Bécs, a sógorok fõvárosa mindössze 4o percnyi autózásra van tõlünk, de a szlovák fõváros Bratislava (Pozsony) sincs messzebb 1oo km-nél. Sopron a Liszt városa, a Kékfrankos fõvárosa, a leghûségesebb város (Civitas Fidelissima), a kultúra és történelem városa jelzõkkel büszkélkedhet. Nyitvatartás: PANZIÓ: NON-STOP ÉTTEREM: 11.00 - 23.00 Szolgáltatási körök: PANZIÓ, szállás, szálláshely, ÉTTEREM 80 fõig, Rendezvényszervezés, csoportoknak kedvezmény, gyermekmenü, fizetõs tekepálya, horvát ételek.

9495 Kópháza,, Fõ u. 60-62.
Telefonszám: 99-357-155, 20-498-5700
Fax: 99-357-239
Email: info@levanda.huTevékenységek
PANZIÓ, _szállás, _szálláshely, ÉTTEREM_80_fõig, Rendezvényszervezés, csoportoknak_kedvezmény, _gyermekmenü, fizetõs_tekepálya, horvát_ételek.,
Nagyobb térképre váltás

Vissza...